Máy co lốc màng chai & lọ tự động – Có tích hợp dây chuyền

420.000.000