Dây chuyền đóng gói sữa bột tự động dạng lon hũ kim loại

1.169.000.000