Dây chuyền chiết bột viền mí lon tự động QM-CBVML-01

660.000.000