Máy – Thiết bị thái thịt là sản phẩm đặc thù trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Máy có các loại như Máy thái thịt thủ công – Máy bán tự động và Tự động hoàn toàn. Các sản phẩm được cung cấp bởi Máy Công Nghiệp Quang Minh.