Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm băng tải tự động GLF-2800

36.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

77.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

99.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000A

143.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000B

93.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-5000B

121.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000A

132.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm hơi nước công nghiệp tự động SR-4000X

203.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm sóng điện từ tự động XFY-2300

49.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm tự động QM-GLF-1300

30.800.000

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Tên người liên lạc
  Tên công ty
  Địa chỉ Email
  Số điện thoại
  Vui lòng chọn loại máy cần tư vấn
  Nội dung cần tư vấn